Stowarzyszenie Oleandrów

Chodzi o konflikt między mieszkańcami, a dzierżawcą terenu w Śródmieściu i łakomy kąsek, jakim jest Skwer Oleandrów.

TKW-0_SOW początkach czerwca do niektórych przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych otaczających Skwer Oleandrów trafiły e-maile Spółki Marszałkowska Investment, w których inwestor informuje o złożonym do Miasta wniosku o zmianę planu miejscowego i postawienie na terenie Skweru dwóch lub trzech budynków pięciokondygnacyjnych o funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze.
TKW-3

Informacja ta ogromnie zbulwersowała i zaalarmowała lokalną społeczność. Mieszkańcy mają żal, że inwestor, który od lat zaniedbuje teren, nawet ich nie zapytał o zdanie. To już kolejna batalia o teren między Polną, Marszałkowską, Emila Zoli i Oleandrów. Pierwszą, ponad 10 lat temu wygrali mieszkańcy. Wtedy miał tu powstać 8-kondygnacyjny budynek.

Zaprosiliśmy na Skwer Telewizyjny Kurier Warszawski, aby upublicznił sprawę.

TKW-2

Wprowadzenie zabudowy w tę zabytkową już teraz tkankę w sam środek Skweru i wycięcie ponad 50-letnich drzew: klonów, kasztanowców i wielu innych szlachetnych gatunków drzew, byłoby nieracjonalne.TKW-12_AJ

Nie mówiąc już o tym, że jest to teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej.
TKW-11

A ponadto cały UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ został decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisany do rejestru zabytków z dniem 27 kwietnia 2015 r.
TKW-6 MP„Nie będzie wtedy żadnej ławki, skweru, możliwości odpoczynku ludzi, bo będzie to ogrodzone…”

Władze Dzielnicy całą sprawą są zaskoczone.
TKW-8

Mariusz Dallali, rzecznik burmistrza Śródmieścia powiedział do kamery:
„Na tym etapie Urząd nie zna planów inwestora przy Skwerze Oleandrów i na pewno nie będziemy występować ani wnioskować o żadne zmiany w miejscowym planie zagospodarowania.”

Spółka Marszałkowska Investment nie chciała komentować sprawy przed kamerą. Choć w przesłanym do Redakcji oświadczeniu przyznaje, że szuka rozwiązania, bo zmuszają ją do tego wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości.

Przypomnijmy:
Skwer Oleandrów to teren położony między ulicami: Polną, Oleandrów, Marszałkowską i Emila Zoli.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część północna, oznaczony symbolem C7.ZP, jest terenem zieleni urządzonej na potrzeby ogółu mieszkańców sąsiednich terenów. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz 6787. Uchwała Nr LIV/1534/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r.)

Dni Śródmieścia 2015 na Oleandrów arrow-right
Next post

arrow-left Wyniki głosowania na projekty BP2016
Previous post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *