Stowarzyszenie Oleandrów

Posts in the Wspólne działania category

To już od dzisiaj, od 15 czerwca 2022 r. do końca czerwca, można głosować na zgłoszone projekty, które przeszły weryfikację i zostały dopuszczone do głosowania.
To, że warto zaangażować się w zmianę swojego otoczenia, widać choćby po najbliższym otoczeniu naszego Osiedla Oleandrów.

ZIELONY OGRÓD NA SKWERZE oLEANDRÓW

Nie trzeba być zameldowanym w stolicy, żeby móc głosować w budżecie obywatelskim. Wystarczy mieszkać w Warszawie. Aby rozpocząć głosowanie, należy podać swój adres e-mail. Na ten adres zostanie wysłany link umożliwiający głosowanie. Można głosować zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Wybrać można maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz maksymalnie 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyskuje jeden głos.

ZIELONY OGRÓD NA SKWERZE oLEANDRÓW

Głosować można na jeden z dwóch sposobów:
– przez internet na stronie bo.um.warszawa.pl/
– papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania.


Dziękujemy za oddane głosy!

10 czerwca 2022 r.  Wacław Gluth-Nowowiejski ps. „Wacek”, dowódca drużyny z Powstania Warszawskiego, jeden z ostatnich żyjących robinsonów warszawskich, świętował swoje 96. urodziny.
To przywołuje wzruszające wspomnienia z naszego Osiedla Oleandrów sprzed 7 lat. Bo to już niemal 7 lat minęło od tego pamiętnego, historycznego wydarzenia – odsłonięcia tablicy upamiętniającej Robinsonów Warszawskich, którzy ukrywali się w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 21.
Uniknęli oni cudem śmierci podczas masowych egzekucji ludności cywilnej w rejonie ul. Oleandrów i ul. Marszałkowskiej. Od sierpnia do listopada 1944 r. ukrywali się w ruinach kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 21, w centrum niemieckiej dzielnicy.

Uroczystość ta odbyła się 2 października 2015 roku – w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. Gośćmi uroczystości byli ostatni żyjący Robinsonowie: Wacław Gluth-Nowowiejski ps. „Wacek”, Danuta Gałkowa ps. „Blondynka”, Edward Matecki ps. „Edek”, Mieczysław Rybicki. Współorganizatorami wydarzenia byli: Małgorzata Czarkowska (córka jednego z czterech robinsonów ukrywających się w kamienicy Marszałkowska 21 – Antoniego (Dudka) Czarkowskiego), Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Stowarzyszenie „Oleandrów”, Warsztat Warszawski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Wspólnota Mieszkaniowa Marszałkowska 21/25.

Uroczystość uświetniła społeczność Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego obecnością sztandaru szkoły.

To było piękna, wzruszająca lekcja patriotyzmu i historii, nie tylko dla naszej lokalnej społeczności.

Drogi Solenizancie, serdeczne życzenia urodzinowe!
Nie zapominamy o Was, Powstańcy Warszawscy!
Serdecznie dziękujemy!

9. edycja BO (2023)

BO2023 – to już 9. edycja Budżetu Obywatelskiego. Będziemy wspólnie, mieszkańcy Warszawy, decydować na co wydatkować kwotę 101 130 815 PLN z budżetu Miasta przeznaczonego na 2023 rok. BO2023 to także już trzecia edycja budżetu obywatelskiego zakłócona światowymi wydarzeniami! Najpierw pandemia koronawirusa, a od 24 lutego wojenna agresja Rosji na Ukrainę. Ale nasze zaangażowanie i emocje związane z niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy nie powinny nam całkowicie przesłaniać naszych codziennych spraw.

Jesteśmy obecnie na 2. etapie „Ocena pomysłów”, który potrwa do 4 maja 2022. To teraz można przejrzeć złożone projekty i zgłosić swoje uwagi. Abyśmy potem nie mieli spóźnionych pretensji, że pod moim oknem…

https://bo.um.warszawa.pl/projekty?regional=1

Wizualizacja posągu „Chłopca” w „Ogrodzie”

W tej edycji, w naszym najbliższym kręgu sąsiedzkim, złożono 5 wniosków projektowych. W większości dotyczyły upiększenia i poprawy estetyki oraz poprawy jakości powietrza ulicy Polnej.

„Irga błyszcząca na Polnej” (807)
„Zielony żywopłot przed szkołami na Polnej” (836)
„Rewitalizacja drzew i mis na Polnej” (853)
„Gazony kwiatowe na ul. Oleandrów / róg Polnej” (1057)
„Rzeźba ‘CHŁOPCA’ na Skwerze Oleandrów” (1078)
Natomiast ostatni projekt, to przywrócenie na Skwer Oleandrów, w postaci kopii, rzeźby „Chłopca” autorstwa Alfonsa Karnego. Pusty postument po rzeźbie stoi do dzisiaj na Skwerze Oleandrów i czeka na powrót „Chłopca”. Oryginał rzeźby stał na skwerze do listopada 1992 roku, skąd został zabrany do Muzeum Narodowego celem konserwacji i obecnie znajduje się w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie. Kopię posągu wraz z oryginalnym postumentem chcielibyśmy w „Zielonym Ogrodie” – zwycięskiego projektu VII edycji Budżetu Obywatelskiego (BO2021). Projekt „Zielony Ogród na Skwerze Oleandrów” został opracowany i wykonany zgodnie z duchem modernizmu w sztuce ogrodowej okresu lat powojennych. Prace nad projektem i jego realizacją były prowadzone przy ścisłej współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. (Skwer Oleandrów wchodzi w skład układu urbanistycznego oraz zespołu budowlanego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1377).

„Ogród” został oddany mieszkańcom do użytku 8 października 2021.

Nasz sztandarowy, długo oczekiwany projekt nr 1321 BP2018 pn. „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń”, został zrealizowany!

Ciąg spacerowy wiedzie od Ronda Jazdy Polskiej do ul. Marszałkowskiej i dalej do Łazienek

Projekt był trudny o czym najlepiej świadczy to KALENDARIUM:
2017-01-23 – Złożenie formularza zgłoszeniowego projektu do BP2018.
2017-06-09 – Wprowadzenie zmian, we współpracy z autorem projektu.
2017 X-          Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji.
Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert i dokumentacja projektowa została opracowywana we własnym zakresie.
2019 X             Ogłoszenie przetargu. Unieważnienie z powodu przekroczenia kosztorysu.
2020 II            Ogłoszenie ponownego przetargu na realizację prac.
2020-07-20 – Rozpoczęcie prac, wygrodzenie terenu robót.
2020-09-21 – Rozpoczęcie przebudowy wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego (od Ronda Jazdy Polskiej i dalej przez ul. Polną).

Świetnie, że ZDM dodatkowo włączył do projektu uporządkowanie terenu przed RIVIERA-REMONT i przedłużenie ścieżki rowerowej do ul. Polnej.

Ale warto było czekać! Projekt sprawia wrażenie bardzo profesjonalnego.
A sama jego realizacja przebiegała bardzo sprawnie.

Szczególnie dobre wrażenie robi troska o powiększenie obszaru zieleni.
Bardzo ciekawie sadzone są drzewa w technologii podwieszanego chodnika.

Bardzo dobrze prezentują się dwie pergole z ławkami i stołami oraz sąsiadujące z nimi stojaki rowerowe.

Pergole z ławkami i bluszczem

Gdyby także w kolejnym kroku udało się wybudować na tym odcinku ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej

Tak jak ma to się stać z wybudowaniem ekranów akustycznych wzdłuż Trasy Łazienkowskiej w rejonie od Wisłostrady do ronda Sedlaczka. Taki wniosek radnego Daniela Łagi przyjęto w głosowaniu na 25. Sesji Rady Dzielnicy.

.

22 lipca 2020.
Tego dnia rozpoczęły się prace nad realizacją projektu nr 1321 „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń”. Jest to zwycięski projekt jeszcze z roku 2017.
Głosowały na niego 592 osoby.

Widok na przyszły Bulwar, przed i po rozpoczęciu prac.

Bulwar ustanowi połączenie spacerowe wzdłuż trasy Łazienkowskiej dwóch pięknych oaz warszawskiej zieleni: Pola Mokotowskiego i zielonych terenów Jazdowa, Parku Ujazdowskiego i Łazienkowskiego – od Ronda Jazdy Polskiej do ul. Marszałkowskiej. Tym bardziej, że kolejny odcinek spacerowy nad Trasą Łazienkowską – od ul. Marszałkowskiej do Placu na Rozdrożu jest obecnie ujęty planami jego uporządkowania.
Całość ma stworzyć przyjemną i estetyczną przestrzeń do spacerowania. Projekt zakłada posadzenie niemal 2 tys. nowych krzewów oraz prawie 20 drzew. Pojawi się też estetyczna mała architektura – ławki, altany, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. W ramach prac zostanie również ułożone ponad 1,3 tys. mkw. nowych, antysmogowych chodników.
Zachowane zostaną wszystkie istniejące drzewa i nasadzone nowe: klony, głogi i wiśnie oraz blisko 2 tysiące krzewów i innych roślin ozdobnych: irgi, róże, porzeczka, bluszcz. Pojawią się też dwie pergole z miejscami do siedzenia, nowe ławki i kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.
Zakres prac obejmuje też remont chodnika (wymiana na płyty betonowe) i nową zieleń w południowo-wschodnim narożniku ronda Jazdy Polskiej. Powstanie tam również krótki łącznik dla rowerzystów od istniejącej drogi dla rowerów na rondzie do wysokości ul. Polnej .
Szczególne podziękowania dla ZDM, który mimo wielu przeciwności (zwłaszcza od lat nierozwiązanego sporu o ustanowienie koniecznej drogi dojazdu do budynku Marszałkowska 21/25) i pomimo wzrostu pierwotnie założonych kosztów realizacji, zaplanował zrealizowanie tego projektu w październiku tego roku.

Wczoraj, w środę 8 lipca, ZTP zrealizował nasz kolejny projekt Budżetu 2020 – nr 886 „Ogrody na Polnej” !

„Ogrody na Polnej” to kontynuacja projektu Budżetu 2019 „Gazonik na ulicy Oleandrów”, który został przez Miasto zrealizowany ubiegłej wiosny . Gazonik natychmiast wzbudził pełną akceptację i aplauz sąsiadów, co zachęciło autora do powiększenia instalacji jednego gazoniku o kolejne: na ulicy Oleandrów oraz na samym rogu – od strony ulicy Polnej, i stworzenia w ten sposób koncepcji małego OGRODU.

Wczoraj, w środę 8 lipca, ZTP zrealizował nasz kolejny projekt Budżetu 2020 – nr 886 „Ogrody na Polnej”
Na ten projekt oddano 965 głosów!
Dziękujemy wszystkim za poparcie dla tego projektu i oddanie głosów 🙂
Przy tej okazji ZTP okazał także „serce”, na naszą prośbę, małym trawniczkom wokół drzew na ul.Polnej oraz donicom na ul. Oleandrów

Pomysł ten – poszerzenia obecnie zrealizowanego projektu pojedynczego gazonika do kwietnego ogrodu, popierają sąsiedzi i przechodnie. Potwierdzeniem tego są poszczególne inicjatywy sklepów i butików na Polnej i Oleandrów.

Taka instalacja zieleni jest pięknym estetycznym powitaniem przechodniów zdążających ulicą Polną od przystanku metra Politechnika do Placu Unii, czy uliczką Oleandrów w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Historyczna uliczka Oleandrów, od momentu zrealizowanej w 2014 roku Inicjatywy Lokalnej, a w kolejnym roku 2015, remontem całej ulicy, stała się piękną wizytówką Południowego Śródmieścia. Pełna swojego niepowtarzalnego klimatu z licznym klubami, butikami, kawiarniami i galeriami.

Zgodnie ze zmienionym harmonogramem budżetowym na XXIX Sesji Rady Miasta w dniu 23 kwietnia 2020, ocena zgłoszonych projektów trwa do 24 czerwca, natomiast głosowanie w dniach 1 – 15 września 2020 r.  (Zachęcamy do kontaktu z Mirosławem Pawłowskim – koordynatorem Budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Śródmieście, tel. 22 443 92 44, 22 443 92 43)
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-4672-bp_2021_harmonogram.html

Rezygnując z poszukiwań kwiatu paproci w Noc Świętojańską, zdecydowaliśmy się poszukać skutecznych działań promocyjnych dla projektów Budżetu Obywatelskiego 2021.

Dotąd naszą aktywność, nie tylko w Noc Świętojańską, znacznie ogniskowało poszukiwanie zaginionego Chłopca. Tego Chłopca, którego zabrano z terenu naszego obecnego Skweru  20 listopada 1992 r. Chłopiec zniknął sprzed naszych oczu na wiele lat.  Dopiero 23 czerwca 2015 r.  „odkryliśmy” go w  magazynach  MNW Muzeum Rzeźby Królikarnia. Oczywiście chodzi o rzeźbę Alfonsa Karnego: Kazik – akt chłopca, 1928, brąz, wys. 142 cm, nr inw. Rz.W.339 MNW

Spotykaliśmy się na Skwerze Oleandrów, nomen omen, także  23 czerwca 2020 r. w samo południe. Spotkanie miało sprawny przebieg, tak jak sprawne mają być nasze sąsiedzkie działania promocyjne zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021.

W wyniku naszych dyskusji zostały uzgodnione sposoby promowania projektów sąsiadów z najbliższego otoczenia oraz ustalony podział prac pomiędzy poszczególnych uczestników spotkania.

Będą to plakaty i ulotki rozmieszczone na całym Osiedlu, zwłaszcza na Skwerze i klatkach okolicznych domów, skrzynek pocztowych i sklepów oraz kawiarni – Śródmieście charakteryzuje przewaga mieszkańców seniorów. Nie zapominając oczywiście o FB.

Czekamy jedynie na oficjalne ogłoszenie wyników weryfikacji zgłoszonych projektów, a w szczególności:

Nr 1953 „ZIELONY OGRÓD NA SKWERZE OLEANDRÓW”

Nr 617 – Ogrody na ulicy Oleandrów

Nr 1740 Powrót Chłopca – ratujmy zabytki!

Nr 1583 Syrenki na Skwerze

Są to projekty zgłoszone przez obecnych na spotkaniu. Tak się szczęśliwie złożyło, że wszystkie te projekty mają autorów, którzy są członkami Stowarzyszenia „Oleandrów”. Tak więc była to dobra okazja dla podsumowania działalności Stowarzyszenia za ostatni rok, podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2019 i określenie kierunków działania na przyszłość.

 

W tych trudnych czasach chciałbym się podzielić z Wami dobrą wiadomością. Maja Bekan przesłała właśnie dla sąsiadów z Oleandrów serdeczne pozdrowienia z Nowego Yorku.
Pisze:
„Hello from NYC, I hope you are all doing well. I just wanted to say hi and see how you are in this crazy times?…. New York is similar, most of the things are closed and feels really empty. We are all self isolating and keeping 2m apart. So hopefully that helps. Please send greetings to the group. I am talking so much about you and our project here to lots of curators and artists!...”
Maja, pisząc o naszym projekcie, miała na myśli performans, wystawiony w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w czerwcu 2016 roku.

Maja Bekan – artystka sztuk wizualnych i autorka performansów, mieszkająca w Rotterdamie, współpracowała z nami – grupą sąsiedzką skupioną w Stowarzyszeniu Oleandrów. Maja ceniła sobie nasze coniedzielne Śniadania Sąsiedzkie w kawiarniach „Niespodzianka” i „Mała Ziemiańska”.

W wyniku tej współpracy powstał performans wystawiony w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Performans powstał jako efekt przyjaźni oraz jako kolejny krok w urzeczywistnieniu pewnego przedsięwzięcia – odzyskania rzeźby Alfonsa Karnego, która stała na Skwerze Oleandrów.      Od 20 listopada 1992 r. na tyłach budynku przy Marszałkowskiej  9/15 stoi pusty postument. Właśnie to puste miejsce daje początek współpracy między holendersko-serbską artystką i grupą amatorów sztuki z osiedla na warszawskim MDMie. P jak performans: seria szczęśliwych zdarzeń zbliżyła realizację pragnienia odzyskania rzeźby, którą niegdyś eksponował postument.
A zatem: gdzie podziało się dzieło sztuki? I czy performans Mai Bekan pomoże w przywróceniu, choćby repliki rzeźby CHŁOPCA Alfona Karnego, na pusty postument?

Maju, dziękujemy za pamięć o nas w tych trudnych czasach epidemii. Trzymajmy się!

Nasze sąsiedzkie przedsięwzięcie, podjęte w ramach Budżetu Obywatelskiego, może się przesunąć w czasie, ale nawet obecny kataklizm spowodowany  coronawirusem, nie zmusi nas do jego zaniechania!
Chcemy powrotu naszego Chłopca!

29 stycznia 2020 Rada Programowa Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie wyłoniła finalną listę wniosków zakwalifikowanych do realizacji w roku 2020. Spośród ponad stu zgłoszonych wniosków, Rada wybrała 50.

Wyniki naboru projektów do Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie | 31 stycznia 2020

Organizatorzy wszystkich wybranych projektów spotkali się z Radą Programową w Rotacyjnym Domu Kultury (ul. Jazdów 3/18) w piątek 7 lutego.


Czy pamiętacie Państwo, skąd się wziął Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie? To jeden ze zwycięskich projektów pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego w 2015 roku.
Natomiast pierwsze wydarzenie, inaugurujące działalność RDK, miało miejsce 15 lutego 2016: „Wystawa prac malarskich Kasi z Oleandrów – artystki z zespołem Downa” – Stowarzyszenia Oleandrów.

To wyjątkowe miejsce, nastrojowe i klimatyczne. Nie możemy się doczekać realizacji wybranych projektów na ten rok. Zwłaszcza projektu  „Dziady polsko-japońskie/Soreisai-Noc Trzecia”. No cóż, to dopiero w listopadzie…

https://dks.art.pl/pl/news/wynikirdk?fbclid=IwAR2zMA1FBQSwUskBRbEK4-U35M1GWahPofIte-FZQAMAT7apDCelnlzwo08