Stowarzyszenie Oleandrów

Nasz sztandarowy, długo oczekiwany projekt nr 1321 BP2018 pn. „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń”, został zrealizowany!

Ciąg spacerowy wiedzie od Ronda Jazdy Polskiej do ul. Marszałkowskiej i dalej do Łazienek

Projekt był trudny o czym najlepiej świadczy to KALENDARIUM:
2017-01-23 – Złożenie formularza zgłoszeniowego projektu do BP2018.
2017-06-09 – Wprowadzenie zmian, we współpracy z autorem projektu.
2017 X-          Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji.
Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert i dokumentacja projektowa została opracowywana we własnym zakresie.
2019 X             Ogłoszenie przetargu. Unieważnienie z powodu przekroczenia kosztorysu.
2020 II            Ogłoszenie ponownego przetargu na realizację prac.
2020-07-20 – Rozpoczęcie prac, wygrodzenie terenu robót.
2020-09-21 – Rozpoczęcie przebudowy wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego (od Ronda Jazdy Polskiej i dalej przez ul. Polną).

Świetnie, że ZDM dodatkowo włączył do projektu uporządkowanie terenu przed RIVIERA-REMONT i przedłużenie ścieżki rowerowej do ul. Polnej.

Ale warto było czekać! Projekt sprawia wrażenie bardzo profesjonalnego.
A sama jego realizacja przebiegała bardzo sprawnie.

Szczególnie dobre wrażenie robi troska o powiększenie obszaru zieleni.
Bardzo ciekawie sadzone są drzewa w technologii podwieszanego chodnika.

Bardzo dobrze prezentują się dwie pergole z ławkami i stołami oraz sąsiadujące z nimi stojaki rowerowe.

Pergole z ławkami i bluszczem

Gdyby także w kolejnym kroku udało się wybudować na tym odcinku ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej

Tak jak ma to się stać z wybudowaniem ekranów akustycznych wzdłuż Trasy Łazienkowskiej w rejonie od Wisłostrady do ronda Sedlaczka. Taki wniosek radnego Daniela Łagi przyjęto w głosowaniu na 25. Sesji Rady Dzielnicy.

.

JAROSŁAW ZIELIŃSKI - niezapomniany Varsavianista arrow-right
Next post

arrow-left Serdeczne podziękowania!!! Jest SUKCES!
Previous post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *