Stowarzyszenie Oleandrów

9. edycja BO (2023)

BO2023 – to już 9. edycja Budżetu Obywatelskiego. Będziemy wspólnie, mieszkańcy Warszawy, decydować na co wydatkować kwotę 101 130 815 PLN z budżetu Miasta przeznaczonego na 2023 rok. BO2023 to także już trzecia edycja budżetu obywatelskiego zakłócona światowymi wydarzeniami! Najpierw pandemia koronawirusa, a od 24 lutego wojenna agresja Rosji na Ukrainę. Ale nasze zaangażowanie i emocje związane z niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy nie powinny nam całkowicie przesłaniać naszych codziennych spraw.

Jesteśmy obecnie na 2. etapie „Ocena pomysłów”, który potrwa do 4 maja 2022. To teraz można przejrzeć złożone projekty i zgłosić swoje uwagi. Abyśmy potem nie mieli spóźnionych pretensji, że pod moim oknem…

https://bo.um.warszawa.pl/projekty?regional=1

Wizualizacja posągu „Chłopca” w „Ogrodzie”

W tej edycji, w naszym najbliższym kręgu sąsiedzkim, złożono 5 wniosków projektowych. W większości dotyczyły upiększenia i poprawy estetyki oraz poprawy jakości powietrza ulicy Polnej.

„Irga błyszcząca na Polnej” (807)
„Zielony żywopłot przed szkołami na Polnej” (836)
„Rewitalizacja drzew i mis na Polnej” (853)
„Gazony kwiatowe na ul. Oleandrów / róg Polnej” (1057)
„Rzeźba ‘CHŁOPCA’ na Skwerze Oleandrów” (1078)
Natomiast ostatni projekt, to przywrócenie na Skwer Oleandrów, w postaci kopii, rzeźby „Chłopca” autorstwa Alfonsa Karnego. Pusty postument po rzeźbie stoi do dzisiaj na Skwerze Oleandrów i czeka na powrót „Chłopca”. Oryginał rzeźby stał na skwerze do listopada 1992 roku, skąd został zabrany do Muzeum Narodowego celem konserwacji i obecnie znajduje się w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie. Kopię posągu wraz z oryginalnym postumentem chcielibyśmy w „Zielonym Ogrodie” – zwycięskiego projektu VII edycji Budżetu Obywatelskiego (BO2021). Projekt „Zielony Ogród na Skwerze Oleandrów” został opracowany i wykonany zgodnie z duchem modernizmu w sztuce ogrodowej okresu lat powojennych. Prace nad projektem i jego realizacją były prowadzone przy ścisłej współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. (Skwer Oleandrów wchodzi w skład układu urbanistycznego oraz zespołu budowlanego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1377).

„Ogród” został oddany mieszkańcom do użytku 8 października 2021.

Robinsonowie Warszawscy! arrow-right
Next post

arrow-left Pogody i nadziei
Previous post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *