Stowarzyszenie Oleandrów

Posts in the category

Chodzi o konflikt między mieszkańcami, a dzierżawcą terenu w Śródmieściu i łakomy kąsek, jakim jest Skwer Oleandrów.

TKW-0_SOW początkach czerwca do niektórych przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych otaczających Skwer Oleandrów trafiły e-maile Spółki Marszałkowska Investment, w których inwestor informuje o złożonym do Miasta wniosku o zmianę planu miejscowego i postawienie na terenie Skweru dwóch lub trzech budynków pięciokondygnacyjnych o funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze.
TKW-3

Informacja ta ogromnie zbulwersowała i zaalarmowała lokalną społeczność. Mieszkańcy mają żal, że inwestor, który od lat zaniedbuje teren, nawet ich nie zapytał o zdanie. To już kolejna batalia o teren między Polną, Marszałkowską, Emila Zoli i Oleandrów. Pierwszą, ponad 10 lat temu wygrali mieszkańcy. Wtedy miał tu powstać 8-kondygnacyjny budynek.

Zaprosiliśmy na Skwer Telewizyjny Kurier Warszawski, aby upublicznił sprawę.

TKW-2

Wprowadzenie zabudowy w tę zabytkową już teraz tkankę w sam środek Skweru i wycięcie ponad 50-letnich drzew: klonów, kasztanowców i wielu innych szlachetnych gatunków drzew, byłoby nieracjonalne.TKW-12_AJ

Nie mówiąc już o tym, że jest to teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej.
TKW-11

A ponadto cały UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ został decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisany do rejestru zabytków z dniem 27 kwietnia 2015 r.
TKW-6 MP„Nie będzie wtedy żadnej ławki, skweru, możliwości odpoczynku ludzi, bo będzie to ogrodzone…”

Władze Dzielnicy całą sprawą są zaskoczone.
TKW-8

Mariusz Dallali, rzecznik burmistrza Śródmieścia powiedział do kamery:
„Na tym etapie Urząd nie zna planów inwestora przy Skwerze Oleandrów i na pewno nie będziemy występować ani wnioskować o żadne zmiany w miejscowym planie zagospodarowania.”

Spółka Marszałkowska Investment nie chciała komentować sprawy przed kamerą. Choć w przesłanym do Redakcji oświadczeniu przyznaje, że szuka rozwiązania, bo zmuszają ją do tego wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości.

Przypomnijmy:
Skwer Oleandrów to teren położony między ulicami: Polną, Oleandrów, Marszałkowską i Emila Zoli.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część północna, oznaczony symbolem C7.ZP, jest terenem zieleni urządzonej na potrzeby ogółu mieszkańców sąsiednich terenów. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz 6787. Uchwała Nr LIV/1534/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r.)

Znane są już wyniki głosowania mieszkańców na projekty złożone do Budżetu Partycypacyjnego 2016.
prezentacja_budzet-_2016_1http://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-639-wyniki_glosowania_mieszkancow_na.html

W Dzielnicy Śródmieście zostanie zrealizowanych 25 pomysłów na kwotę 6 197 558 zł.

Z trzech projektów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, tylko ten pierwszy – „Zielony Taras”, okazał się zwycięski:

  1. Nr 783  Marszałkowska 9/15 –„Zielony Taras”, (koszt projektu: 46 710 zł.). Oddanych głosów: 1 565.
  2. Naszemu najważniejszemu projektowi: Nr 791 Skwer Oleandrów – przestrzeń przyjazna dla wszystkich pokoleń, (koszt projektu: 226 650 zł.). Oddanych głosów: 1 339, do zwycięstwa zabrakło tylko 8 głosów!
  3. Trzeci projekt: Trawniki na Polnej – Bulwarem Południowego Śródmieścia  został, póki co, nie rozpatrzony pozytywnie na etapie preselekcji z powodu planowanych prac instalacji gazu w pasie drogowym ulicy Polnej.

Wnioski:

  • przy następnym Budżecie Partycypacyjnym należy dążyć do podziału Dzielnicy Śródmieście na mniejsze regiony, aby nie dać się zdominować w skali całej Dzielnicy przez licznie głosujących rowerzystów
  • jeszcze większa mobilizacja naszej lokalnej społeczności. Przecież można było sięgnąć po głosy naszych dzieci, wnuków, poprosić sąsiadów „słoików” nie zameldowanych w Warszawie. W Śródmieściu głosujących było tylko 8,1% mieszkańców, co dało nam 6. miejsce od końca w rankingu wszystkich 18 dzielnic
  • dla zorganizowania przestrzeni naszego Skweru (i pełnego uporządkowania jego statusu prawnego) nie musimy czekać do kolejnego rozdania w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Miasto może i powinno realizować takie potrzeby mieszkańców w standardowych działaniach budżetowych. I z takimi inicjatywami wystąpimy do władz Miasta.